Bạn đang ở đây

Dự án nhà máy công nghiệp

Tên dự án: Nhà máy HNT Vina Electronics

Địa điểm: Lương Sơn - Hòa Bình

Chủ đầu tư: Công ty TNHH HNT Electronics

Nhà thầu chính: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 105

Hạng mục: Hoàn thiện

Tên dự án: Nhà máy bia VBL

Địa điểm: KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu - Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam

Nhà thầu chính: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phú Hưng Gia

Hạng mục: Hoàn thiện

 

Tên dự án: Nhà máy Dream Plastic Thanh Liêm 

Địa điểm: Thanh Liêm - Hà Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dream Plastic

Nhà thầu chính: Công ty Cổ Phần Xây Dựng 105

Hạng mục: Hoàn thiện 

Tên dự án: Nhà máy Yulay Tech Vina

Địa điểm: KCN Yên Phong - Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Yulay Tech Vina

Nhà thầu chính: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Long Việt

Hạng mục: Hoàn thiện

Tên dự án: Nhà máy Anam Electronics Việt Nam

Địa điểm: KCN Đồng Văn II - Hà Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Anam Electronics Việt Nam 

Nhà thầu chính: Công ty Cổ Phần Xây Dựng 105

Hạng mục: Hoàn thiện

Tên dự án: Nhà máy Framas Hà Nội

Địa điểm: KCN Đại Đồng - Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Framas Hà Nội

Nhà thầu chính: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phú Hưng Gia

Hạng mục tham gia: Hoàn thiện

Tên dự án: Nhà máy Youngbo Vina 

Địa điểm: KCN Quế Võ - Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH YongBo Vina

Nhà thầu chính: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phú Hưng Gia

Hạng mục tham gia: Hoàn thiện

Tên dự án: Nhà máy Feed Mill mở rộng

Địa điểm: Xã Hưng Thịnh - huyện Bình Giang - Hải Dương

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Emivest Feedmill

Nhà thầu chính: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phú Hưng Gia

Hạng mục tham gia: Hoàn thiện

Tên dự án: Nhà máy Digitech Việt Nam

Địa điểm: KCN Đồng Văn - Hà Nam 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Digitech Việt Nam

Nhà thầu chính: Công ty Cổ Phần Xây Dựng 105

Hạng mục tham gia: Hoàn thiện

Tên dự án: Nhà máy Keyrin

Địa điểm: KCN Hòa Mạc - Hà Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Keyrin

Nhà thầu chính: Công ty Cổ Phần Xây Dựng 105

Hạng mục tham gia: Hoàn thiện