Bạn đang ở đây

Dự án nhà máy công nghiệp

Tên dự án: Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê

Địa điểm: Đông Triều - Quảng Ninh

Chủ đầu tư: Vinacomin

Nhà thầu chính: Kaidi Vũ Hán

Hạng mục tham gia: Hoàn thiện 

 

Tên dự án: Nhà máy Dongsung Vina

Địa điểm: KCN Điềm Thụy - Thái Nguyên

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dongsung Vina

Nhà thầu chính: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phú Hưng Gia

Hạng mục tham gia: Hoàn thiện

Tên dự án: Nhà máy DYT Young Woo Vina

Địa điểm: Khu công nghiệp Vân Trung - Bắc Giang

Chủ đầu tư: Công ty TNHH DYT Young Woo Vina

Nhà thầu chính: Công ty TNHH MDA E&C

Hạng mục tham gia: Hoàn thiện

Tên dự án: Nhà máy Pro Sport Giao Thủy

Địa điểm xây dựng: Giao Thủy - Nam Định

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Pro Sport Giao Thủy

Nhà thầu chính: Công ty Cổ Phần Xây Dựng J-Tech

Hạng mục tham gia: Hoàn thiện