Bạn đang ở đây

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ 2022

 

        Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng & Thương mại Bảo Minh luôn đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước về các chế độ, chính sách của Doanh nghiệp đối với người lao động. Một trong số các hoạt động thể hiện chính sách đó là Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ nhân viên.

        Đây là hoạt động thường niên diễn ra hàng năm tại Công ty cổ phần đầu tư – xây dựng & thương mại Bảo Minh. Khám sức khỏe định kỳ cho CBNV là hoạt động được Bảo Minh Group đặc biệt chú trọng. Chính sách này không chỉ thể hiện sự chăm sóc, đãi ngộ với CBNV mà còn đảm bảo đáp ứng về nguồn lực vững mạnh về trí lực, thể lực.

 

        Kết quả khám sức khỏe định kỳ giúp cho Bảo Minh Group nắm được tình hình sức khỏe của CBNV và đưa ra những định hướng nâng cao sức khỏe, sắp xếp công việc phù hợp. Đồng thời đó cũng là sự quan tâm, cam kết của Công ty, mang đến cho người lao động sự chăm sóc tốt hơn về sức khỏe và tinh thần, tạo ra động lực gắn kết lâu dài, xây dựng Bảo Minh Group ngày càng vững mạnh, phát triển hơn nữa, xứng đáng là môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động