Bạn đang ở đây

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ 2023

 

        Công ty cổ phần đầu tư - xây dựng & thương mại Bảo Minh thực hiện tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV Công ty năm 2023.

        Với quan điểm: Việc vận hành và phát triển của một công ty, ngoài các tài sản có giá trị về kinh tế thì nguồn nhân sự được đánh giá là một tài sản vô cùng quan trọng. Để sử dụng hiệu quả nguồn lực nhân sự, công ty cần có phương án để bảo vệ "nguồn vốn sức khỏe" của đội ngũ nhân viên, và cách tốt nhất chính là tổ chức khám sức khỏe định kỳ

Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những cơ sở để Công ty đánh giá được sự tương quan giữa sức khỏe của người lao động và điều kiện làm việc trong Công ty, từ đó đưa ra những chính sách hợp lý góp phần nâng cao hiệu quả làm việc cũng như đời sống của người lao động

 

        Thông qua việc khám sức khỏe định kỳ đã có 1 số CBNV phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bất thường về sức khỏe của mình. Từ đó có biện pháp chăm sóc và điều trị phù hợp, tiết kiệm được thời gian và chi phí điều trị. Chính vì điều này, khám sức khỏe định kỳ được xem như một trong những biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe của mỗi người cũng như "bảo trì" nguồn vốn sức khỏe của công ty.