Bạn đang ở đây

Dự án nhà máy công nghiệp

Tên dự án: Nhà máy Dong Yang 2

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dong Yang

Địa điểmKCN Tràng Duệ - An Dương - Hải Phòng

Nhà thầu chính Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Kỹ Thuật Vĩnh Phúc

Hạng mục: Hoàn thiện

Tên dự án: Nhà máy Jeil Tech - Giai đoạn II

Địa điểm: Khu công nghiệp Vân Trung, Tỉnh Bắc Giang

Chủ đầu tư: Công ty TNHH YoungJin E & C Vina

Nhà thầu hoàn thiện: Công ty CP Đầu Tư – Xây Dựng & TM Bảo Minh

Tên dự án: Nhà máy Heesung Electronics

Địa điểm: KCN Tràng Duệ - An Dương - Hải Phòng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Heesung Electronics

Nhà thầu chính: Công ty Cổ Phần Xây Dựng Seogwoo Việt Nam

Hạng mục tham gia: Hoàn thiện

Tên dự án: Nhà máy Sinfonia Microtec

Địa điểm: KCN Đồng văn II - Duy Tiên - Hà Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sinfonia Microtec Việt Nam

Nhà thầu chính: Công ty Cổ Phần Xây Dựng 105

Hạng mục: Hoàn thiện 

Tên dự án: Nhà máy JY mở rộng

Địa điểm xây dựng: Thanh Liêm - Hà Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH JY Hà Nam

Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần xây dựng 105

Hạng mục tham gia: Hoàn thiện

Tên dự án: Nhà máy Intops Việt Nam  

Địa điểm: KCN Yên Phong - Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Intops Việt Nam

Nhà thầu chính: Công ty TNHH MDA E&C

Hạng mục: Hoàn thiện 

Tên dự án: Nhà máy Bluecom Vina

Địa điểm xây dựng: KCN Tràng Duệ - An Dương - Hải Phòng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bluecom Vina

Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần xây dựng 105

Hạng mục tham gia: Hoàn thiện

Tên dự án: Nhà máy Sekonix Vina

Địa điểm xây dựng: KCN Bá Thiện 2 - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sekonix Vina

Nhà thầu chính: Công ty TNHH MDA E&C

Hạng mục tham gia: Hoàn thiện

Tên dự án: Nhà máy Cammsys Vina

Địa điểm: KCN Bá Thiện 1 - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cammsys Vina

Nhà thầu chính: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại & Xây Dựng Long Việt

Hạng mục: Hoàn thiện 

Tên dự án: Nhà máy Galtronics Vina

Địa điểm: KCN Quế Võ - Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Galtronics Việt Nam

Nhà thầu chính: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phú Hưng Gia

Hạng mục: Hoàn thiện