Bạn đang ở đây

Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng: Cán bộ kỹ thuật - Giám sát hiện trường

Chức vụ: Nhân viên 

Ngành nghề: Xây Dựng Hoàn Thiện

Trình độ: Cao đẳng trở lên

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Yêu cầu giới tính: Nam

Độ tuổi: Từ 30 - 45

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Vị trí tuyển dụng: Quản lý sản xuất nội thất

Chức vụ: Nhân viên 

Ngành nghề: Xây Dựng Hoàn Thiện

Trình độ: Trung cấp trở lên

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Yêu cầu giới tính: Nam

Độ tuổi: Từ 35 - 45

Địa điểm làm việc: Quốc Oai - Hà Nội

Số lượng cần tuyển: 01

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kế toán

Số năm kinh nghiệm: không yêu cầu

Trình độ: Trung cấp trở lên

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Yêu cầu giới tính: Nữ

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Số lượng cần tuyển: 01

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng hoàn thiện 

Số năm kinh nghiệm: 02 năm

Trình độ: Trung cấp trở lên

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Yêu cầu giới tính: Nam

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Số lượng cần tuyển: 03

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng hoàn thiện 

Số năm kinh nghiệm: 02 năm

Trình độ: Trung cấp trở lên

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Yêu cầu giới tính: Nam

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Số lượng cần tuyển: 03

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật triển khai thi công bản vẽ

Số năm kinh nghiệm: 02 năm

Trình độ: Trung cấp trở lên

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Yêu cầu giới tính: Nam

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Số lượng cần tuyển: 01

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng hoàn thiện 

Số năm kinh nghiệm: 02 năm

Trình độ: Trung cấp trở lên

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Yêu cầu giới tính: Nam

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Số lượng cần tuyển: 05

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Số năm kinh nghiệm: 02 năm

Ngành nghề: Xây Dựng Hoàn Thiện

Trình độ: Trung cấp trở lên

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Yêu cầu giới tính: Nam

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Yêu cầu độ tuổi: Từ 25 tuổi trở lên

Mức lương: Thỏa thuận

Số lượng cần tuyển: 05

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kế toán

Số năm kinh nghiệm: không yêu cầu

Trình độ: Trung cấp trở lên

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Yêu cầu giới tính: Nữ

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Số lượng cần tuyển: 01

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Số năm kinh nghiệm: 02 năm

Trình độ: Trung cấp trở lên

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Số lượng cần tuyển: 01