Bạn đang ở đây

Thi công hoàn thiện nhà máy Intops Việt Nam

 

Trần thạch cao

Trần thạch cao nhà văn phòng

Trần thạch cao

Trần thạch cao nhà ăn 

Cầu thang

Đội ngũ nhân công của Bảo Minh đang gia công cắt thép lắp cầu thang

Cầu thang kính

Hàn thanh chắn cầu thang thép ngoài nhà

Cầu thang kính

Lắp trụ cầu thang thép ngoài nhà

Cầu thang thép

 

Cầu thang thép

Cầu thang thép hoàn thiện 

Cửa kính

lắp biên cửa và mài

Cửa kính

Cửa kính

Lắp cửa thủy lực đơn

Vách kính

Chuẩn bị lắp khung vách kính

Vách kính

Vách kính

Bắn vít cố định khung vách kính

Vách kính

Bơm keo và lau chùi sau thi công

Cửa kính

 

Cửa kính