Bạn đang ở đây

Thi công hoàn thiện nhà máy JY mở rộng

Tên dự án: Nhà máy JY mở rộng

Địa điểm xây dựng: Thanh Liêm - Hà Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH JY Hà Nam

Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần xây dựng 105

Hạng mục tham gia: Hoàn thiện

 

Nhà máy JY Hà Nam

Ốp nhôm Aluminum

Ốp nhôm Aluminum

Ốp nhôm Aluminum

Ốp nhôm Aluminum

Nhân công tiến hành cắt và hàn hệ khung thép hộp

Ốp nhôm Aluminum

Nhân công gia cố hệ thép hộp được trang bị bảo hộ an toàn lao động 

Ốp nhôm Aluminum

Ốp nhôm AluminumỐp nhôm Aluminum

Nhân công cắt tấm và mài tấm Aluminum

Ốp nhôm Aluminum

Nhân công đang tiến hành bắn tấm ốp nhôm Aluminum

Vách ngăn nhà vệ sinh

Vách ngăn nhà vệ sinh

Đội nhân công Bảo Minh thi công vách ngăn nhà vệ sinh