Bạn đang ở đây

Tiến độ thi công công trình Goldmark city

 

Nhân công Bảo Minh đang lên khung thép hộp và chuẩn bị ốp tấm

Nhân công Bảo Minh đang làm việc hăng say bất kể ngày 

...hay đêm

Ốp nhôm dần hoàn thiện và làm công tác vệ sinh

Hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao với chủ đầu tư