Bạn đang ở đây

Tòa nhà văn phòng Cảng Quốc tế Cái Lân

Lễ động thổ dự án Tòa nhà văn phòng Cảng quốc tế Cái Lân 

Công ty TNHH cảng container quốc tế Cái Lân (CICT) vừa ký kết gói thầu C1.000 về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng các bến số 2, 3, 4 cảng Cái Lân (Hạ Long, Quảng Ninh).Sau khi hoàn thành vào cuối năm 2011, cảng sẽ đón được tàu trọng tải lên đến 40.000 tấn đầy tải vào làm hàng. Dự tính, công suất xếp dỡ container hàng năm của cảng sẽ đạt mức 1 triệu TEUs (1 TEU tương đương 1 container 20 feet) vào năm 2019. Tổng số vốn đầu tư dự án này là trên 100 triệu USD, hoàn toàn từ nguồn vốn tự huy động ngoài ngân sách Nhà nước.